Bokbinding

Tidspunkt: Fredag 24.april, kl.09.00 – søndag 26. april 2020, kl.13.00

Kursavgift: 4 550 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta. 
30% i studentrabatt

Kursstad: Hjerleid

Kursinnhald: Gjennom å lage to bøker skal deltakarane introduserast for praktisk bokbinding for å få interesse for faget. 

 

Ingen spesielle forkunnskapar, men du bør vera glad i bøker, ha godt syn, kunne jobbe relativt nøyaktig og vera motivert for teknikk og tema. 

 

Det blir lagt opp til ein kombinasjon av fellesundervisning og individuell rettleiing. 
 

Oppstart:

 • Presentasjon av deltakarar og lærarar

 • Gjennomgang av kurspakka

 • Førebu arbeidsplassen

 • Observere og lære om papirets viktigaste eigenskapar

 

Klassisk bok (lausbind)

 • Førebu tekstblokka (innmaten)

 • Hefte med tråd og gjennomgå nokre ulike metodar

 • Lage permar til boka

 • Montere boka inn i permen

 • Pressing og turking

Lage bok/bøker utan lim

 • Førebu permen

 • Planlegge hefting

 • Førebu tekstblokka

 • Hefte (Sy)

I løpet av undervisinga, og om vi får tid snakkar vi og om:

 • Bokas historie

 • Materiallære, limtyper, ulike overtrekk til bøker

 • Verkty og hjelpemiddel.

 • Kor få tak i materiale og bruk av alternativ

 • Informasjonssøk på digitale flater

 • Svare på individuelle spørsmål og problemstillingar utover det som er omfatta av planen.

 • Korleis kan du halde fram med bokbinding heime.

Kurslærar: Erik Haagensen

Digitale flater:
www.bokbinding.no/
www.instagram.com/bokbinding/
www.facebook.com/bokbinding/

Utstyr: 
Her finn du verktøy og materialliste til kurset

 

 

Kurskriterier

 • Kursinnhald er med atterhald om mindre endringar

 • Ved påmelding får deltakaren ein velkomst-e-post med stadfesting av påmelding

 • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er 25. mars

 • Etter fristen må kursavgift betalast

 • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved attestert sjukemelding frå lege

 • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer eventuelle skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle