Nytt skogbruk – Fagseminar, del 1

Tidspunkt: Torsdag 28.april, kl.18.00 –søndag 1. mai  kl.13.00 
Kursavgift: 4 900kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta. Ta med kopp.
30% i studentrabatt
Kursstad: Skogen som klasserom

Kursinnhald:

Frå torsdag kveld - søndag. Målgruppe: skogeigarar, handverkarar.

Seminaret er basert på ei heilt ny bok som er skrive av Gjermund Andersen, Naturvernforbundet i Oslo: Nytt skogbruk! Det er et svært aktuelt tema. Dette er lagt opp med både teoretisk tilnærming og praktisk del, med foredrag på morgon og kveld, og på dagen demonstrasjonar, befaringar i skogen, på saga, og stubbeforedrag. Sjå program under.

Kurslærar: Gjermund Andersen, Jon Bojer Godal og Steinar Moldal.

Utstyr:

Deltakarane må ha gode arbeidsklede og kle seg godt. Det er lurt å ha solide bukser med kneputer, handskar og vernesko. Ta med personleg verneutstyr. 

Program

Torsdag: Velkomst og registrering, middag og kveldsforedrag: Tema: Lett innføring i materiallære - frå treet står i skogen til ferdig hus.      Jon Bojer Godal og Steinar Moldal

Fredag: Skogforedrag og samtale: Nytt skogbruk? Finns det gode alternativ til slik skogen blir drive i dag? Gjermund Andersen

Tema: Skogen og materialkvalitet, blæking, felling og saging, densiteten og eigenvekt.

Stubbeforedrag, matpakke-lunsj, kaffi på bål.  Børli-dikt.

Kveldsforedrag: Skogbruk og biologisk mangfald. Gjermund Andersen

Laurdag: Tema: Saging og skurmønster – på Hjerleid

Skogforedrag og samtale: Kva er konsekvensane økonomisk og miljømessig ved overgang til fleiralder-skogbruk? Gjermund Andersen

Tema: Eigenvekta i treet: Analyse av treprøvene som har tørka. Jon Bojer Godal og Steinar Moldal

Vurdere skurmønster, eigenskapar i stokkane, ulike materialar til ulike formål.

Stubbeforedrag, matpakke-lunsj

Tema: Opplæring: Omvisning på Hjerleid og samtale, sjå utdanningstilboda og sjå dei andre kursa i aktivitet. Helle Hundevadt

Tema: Stein og tørrmuring. Foredrag ved Haakon Aase.

Middag. Sosialt samvær og musikk.

Søndag: Tema: Valg av materialar til ulike byggeformål. Omvising og stubbeforedrag i Bygningshistorisk park – materialar og teknikkar i 13 ulike hus. Jon og Steinar. Kaffe på bål og oppsummering.

Lunsj og avslutning av seminaret

Med atterhald om endringar. Programpostane og lengda på tida i skogen og på saga er litt avhengig av veret.

Annan info:

Om bakgrunnen for dette temaet: boka Nytt skogbruk! Og aktuelle tema i tida, klima, mangfald, berekraftig skogbruk, behov for materialar kulturminnevern (sjå tips på baksida av boka Nytt skogbruk!)

 

Om foredragshaldarane:

Gjermund Andersen: forfattar av boka Nytt skogbruk! (2021), leiar av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Utdanna agronom og skogteknikkar, erfaring som tømmerhoggar og med skogsdrift.

Steinar Moldal: Byggmeister, ingeniør, dagleg leiar av Dovre handverkssenter as på Hjerleid. Kurshaldar og rådgjevar i materialkunnskap, skogforsking og i tradisjonelle byggeteknikkar. Medforfattar av fleire fagbøker om lafting, reiste konstruksjonar m.m.

Jon Bojer Godal: kjent som formidlar av tradisjonell handverkskunnskap, både gjennom bøker og foredrag. Han har særleg arbeidd med bruk av tre i hus og båtar, og med bygging og bruk av tradisjonelle trebåtar.

Helle Hundevadt: rektor Hjerleid handverksskole, dagleg leiar Senter for bygdekultur as

 

Kurskriterium​

  • Kursinnhaldet er med atterhald om mindre endringar

  • Ved påmelding får deltakaren ei stadfesting og ein velkomst-e-post

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er fredag 25. mars

  • Etter frist for å melde seg av, må kursavgifta betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved legeattestert sjukemelding.

  • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar.

Steinar Moldal.jpg
Nytt sdkogbruk bakside.jpg