HåndverkSAFARI

Tidspunkt: Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 3000 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta
30% i studentrabatt
Kursstad: Hjerleid og Bygningshistorisk Park


Kursinnhald:

Deltakarane på handverkSAFARI kan fritt gå rundt på kursarenaene og observere. Er det ledig plass så er det sjølvsagt moglegheit for å prøve seg på de ulike teknikkane det blir undervist i på seminaret. Enkelte vil sjå alt, andre vil konsentrere seg om nokre få kurs. Dei som ynskjer det kan observere eitt kurs heile helga. Kursa blir halde på Hjerleid og i Bygningshistorisk park. På Toftemo Turiststasjon er det foredrag og middagar på kveldstid for alle deltakarane på TREseminaret på Dovre.


Kurslærar: Helle Hundevadt

Utstyr:

Det er en stor fordel å disponere bil.

 Kurskriterier 

  • Kursinnhald er med atterhald om mindre endringar

  • Ved påmelding får deltakaren ein velkomst-e-post med stadfesting av påmelding

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er 25. mars

  • Etter fristen må kursavgift betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved attestert sjukemelding frå lege

  • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer eventuelle skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle