top of page

Kurskriterium

  • Kursomtala er med atterhald om mindre endringar.

  • Ved påmelding mottek deltakaren ei stadfesting og ein velkomst-epost

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er 22.mars

  • Etter avmeldingsfrist må kursavgift betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved legestadfesta sjukemelding.

  • Arrangøren held ikkje skadeforsikring.

bottom of page