Kurskriterier

  • Kursomtala er med atterhald om mindre endringar.

  • Ved påmelding mottek deltakaren ei stadfesting og ein velkomst-epost

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er 25.mars

  • Etter avmeldingsfrist må kursavgift betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved legestadfesta sjukemelding.

  • Arrangøren held  ikkje skadeforsikring.