TREseminaret 

19.-29.april 2021
AVLYST!

AVLYSING AV TREseminaret 2021!

Nok ein gong har vi måtte ta avgjerda om å avlyse TREseminaret pga den usikre situasjonen i samband med Covid-19.

Interessa for årets TREseminar har vore veldig stor, noko som er godt synleg i talet på påmeldingar. Det er veldig gledeleg at så mange ønskjer å delta på kurs, og vi er svært glade for å tilby eit innhaldsrik og allsidig kursprogram med dyktige og erfarne kurslærarar innan ulike tradisjons- og handverksfag.

Handverkskolen på Hjerleid har fleire kurstilbod i sommar og det er framleis ledige plassar på fleire av dei. Så for dei som har lyst og høve til å melde seg på her i påvente av nytt TREseminar, legg eg ved lenkje til nettsida:

www.hjerleid.no/no/om-kursene

Vi arbeider for nytt TREseminar 2022 og ønskjer velkomen attende til neste vår!

For spørsmål ta kontakt med: 

Senter for bygdekultur, Hjerleid tlf. 61 24 05 51
Daglig leder Helle Hundevadt tlf. 932 81 930

Studieforbundet kultur og tradisjon, Vågå tlf. 61 21 77 50 
Epost: post@kulturogtradisjon.no