top of page

Program TREseminaret 2023
Førebels program for TREseminaret til utskrift: Program TREseminaret 2023  Du kan lese om kvart særskilt kurs og melde deg på via rullegardinmenyen under "Kursoversikt"-fanen.
 

Program 2023                            
Endringar kan kome på. 


Måndag  24. april
Kursprogram kl.13.00 – kl.18.00 (sjå program/ eller avtale med kurslærar)
12.00 – 13.00       Deltakarregistrering på Hjerleid
13.00 – 18.00       Kursstart lafting
19.00 – 20.00       Middag på Toftemo (inkl. i kursavgifta)

Tysdag 25. april
Kursprogram kl.09.00 - kl.18.00 (sjå program/ eller avtale med kurslærar)
09.00                     TREfix – Fikselaug med tre, drop in på Hjerleid.
12.00 – 13.00        Lunsj - matpakke
18.00 – 19.00        Deltakarregistrering på Toftemo
19.00 – 20.00        Middag på Toftemo (inkl. i kursavgifta)
20.00 – 21.00        Føredrag på Toftemo: Om det å lafte - presentasjon av band 4,
                              f
rå fortid til framtid v/ Jon Bojer Godal og Steinar Moldal

Onsdag 26. april
Kursprogram kl.09.00 – kl. 18.00 (sjå program/ eller avtale med kurslærar)
08.00 – 09.00        Deltakarregistrering på Hjerleid
09.00                     Kursstart restaurering vindauge       
                              TREfix – Fikselaug med tre, drop in på Hjerleid
12.00 – 13.00        Lunsj - matpakke
13.00 – 18.00        Kursstart sveipekurs m. kolrosing, korgfletting, skog og tre
19.00 – 20.00        Middag Toftemo (inkl. i kursavgifta)
20.00 – 21.00        Føredrag på Toftemo: Korgfletting v/ Hege Iren Aasdal

 

 

Torsdag 27. april
Kursprogram kl. 09.00 – 18.00 (sjå program/ eller avtale med kurslærar)
9.00 – 14.00         5.klasse frå Dovre skole spikkar med Arild Larsen
12.00 –13.00        Lunsj - matpakke
19.00 – 20.00       Middag på Toftemo (inkl. i kursavgifta)
20.00 – 21.00       Føredrag på Toftemo: Kvifor skal vi vassgå tre? v/ Jon Bojer Godal
                             og Steinar Moldal                                  

Fredag 28. april
Kursprogram kl.09.00 – kl. 18.00 (sjå program/ eller avtale med kurslærar)
09.00 – 14.30      8.klasse frå Dovre u-skole prøver tradisjonshåndverk med
                            Arild Larsen
12.00 – 13.00      Lunsj - matpakke
19.00 –  20.00     Middag på Toftemo. (inkl. i kursavgifta)                            
20.00 – 21.00      Føredrag på Toftemo: Dette brenn vi for! Kurslærarane
                            drøftar aktuelle problemstillingar med oss deltakarar.
                             
Laurdag 29. april
Kursprogram kl.09.00 – kl. 17.00 (sjå program/ eller avtale med kurslærar)
09.00                    Barnas TREseminar – handverksaktivitetar for barn
12.00 – 13.00       Lunsj - matpakke
18.00 – 19.00       Føredrag på Toftemo. Presentasjon av boka «Mur, far og dotter»
                             v/ Haakon Aase                           
19.00                    Festmiddag på Toftemo (inkl. i kursavgifta)
                             Håndverksløftet -  Sparebankstiftelsen DNB. Helsing frå Tuva Løkse,

Søndag 30. april
Kursprogram kl.09.00 – kl. 13.00 (sjå program/ eller avtale med kurslærar)
09.00                    
Barnas TREseminar – handverksaktivitetar for barn       
13.00                    Felles lunsj (spekemat og blandagraut) på Hjerleid
                             for alle deltakarar
14.00 -                  God tur heim!

 

bottom of page