top of page

Arrangørane

TREseminaret er eit samarbeidsprosjekt mellom Hjerleidmiljøet (dvs. Senter for bygdekultur, Handverksskolen og Dovre handverkssenter), Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Senter for bygdekultur as– besøkssenter, kurs- og opplæringsbedrift, eigd av Norsk Kulturarv

Hjerleid handverksskole – ein ideell vidaregåande friskule, eigd av Stiftelsen Norsk Kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. 

Dovre handverkssenter as- byggjefirma med oppdrag innan restaurering, tradisjonsbyggjing og kursverksemd

Norges Husflidslag -kultur- og interesseorganisasjon innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid

 

Studieforbundet kultur og tradisjon -frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæring i 40 medlemsorganisasjonar.

Våre samarbeidspartnare

sbs-logo-positive (1).png

TREseminaret har fleire viktige samarbeidspartnarar. Utan deira støtte hadde ikkje TREseminaret kunne vore den viktige arenaen for tradisjonshandverk som det er i dag.

 

Takk for støtta

bottom of page