Arrangørane

TREseminaret er eit samarbeidsprosjekt mellom Hjerleidmiljøet (dvs. Senter for bygdekultur, Handverksskolen og Dovre handverkssenter), Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Senter for bygdekultur as– besøkssenter, kurs- og opplæringsbedrift, eigd av Norsk Kulturarv

Handverksskolen as– vg friskole i Treskjærerfaget, møbelsnekkerfaget og smedfaget, eigd av Norsk kulturarv og SKT

Dovre handverkssenter as- byggjefirma med oppdrag innan restaurering, tradisjonsbyggjing og kursverksemd

Norges Husflidslag -kultur- og interesseorganisasjon innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid

 

Studieforbundet kultur og tradisjon -frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæring i 40 medlemsorganisasjonar.

Våre samarbeidspartnare

sbs-logo-positive (1).png

TREseminaret har fleire viktige samarbeidspartnarar. Utan deira støtte hadde ikkje TREseminaret kunne vore den viktige arenaen for tradisjonshandverk som det er i dag.

 

Takk for støtta i 2022