top of page
vindauge.jpg

Restaurering av Vindauge

Tidspunkt: Onsdag 26.april,kl.9.00- sønag 30.april kl. 13.00 (32 timar)


Kursavgift: 5600 kr ved påmelding innan 1. mars. Etter 1. mars gjeld 6100 kr. Materiell kjem i tillegg. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.
30% i studentrabatt

Kursstad: Handverksskolen på Hjerleid
 

Kurset gjev introduksjon i restaurering av vindauge i verneverdige bygningar. Få kunnskap om bruk av verktøy og materialar til restaurering og istandsetting av gamle vindauge etter antikvariske retningsliner.Vi skal lage kitt, bruke kvistlakk, linolje, skjære til glass, fjerne kitt, reparere treverk etc.

Gje gamle og slitne vindauge ei overhaling og nytt liv!  Det kan sjå ut som om vindauga er i dårleg forfatning, men ofte er dei gamle vindauga laga av svært haldbare og solide materialar.
Vindauga er huset sine augo og gjev huset særpreg.

Deltakarane må ha med følgjande utstyr til kurset:

 • Eigna vindauge, dersom du har

 • Tvinger

 • Malingsskraper

 • Hammar

 • Huggjarn/stemmjarn

 • Nebbtang

 • Batteridrill, dersom du har

 • Kittkniv

 • Skrutrekkjar

 • Lite brekkjarn

 • Varmluftspistol, dersom du har


Kurslærer: Erlend Mæhlum og elevassistentar frå vg2 Overflateteknikk. Mæhlum er malermeister og malelærar på Overflateteknikk på Hjerleid.


Kurskriterium

 • Kursinnhaldet er med atterhald om mindre endringar

 • Ved påmelding får deltakaren ei stadfesting og ein velkomst-e-post

 • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er fredag 24. mars

 • Etter frist for å melde seg av, må kursavgifta betalast

 • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved legeattestert sjukemelding.

 • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar.


bottom of page