Her vil vi etterkvart legge ut kursoversikt for TREseminaret 2020

Klassisk møbelsnekring
Tirsdag 23.april, kl.09.00 – søndag 28.april kl.17.00
Kursavgift: 7 750 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.

Kurset vil gje ei innføring i praktisk arbeid med tre. Tre er eit materiale med lange tradisjonar, men også i dag treng vi materiale av tre til møbel, smykke og innreiingsprodukt. Funksjon og utsjånad kan vere svært enkelt eller svært komplisert. Eigenskapar som handlag, kreativitet og formgjeving er viktige element til det å skape løysningar for å designe og lage møbel og andre produkt. Les meir om kurset

Smiing
Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 4 450 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.

Kurset passar både for nybegynnarar og vidarekomne. Undervisinga blir tilpassa kvar enkelt deltakar. Kursdeltakarane lærer blant anna grunnleggande arbeidsteknikkar i smiding. Kurset omfattar også stell av essa, bruk av reiskap, materialkunnskap og litt om herding, esse-sveising og overflatebehandling.

 Les meir om kurset

Tradisjonelle målingsteknikkar
Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 4 450 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta

Kurset tek for seg tradisjonelle målingar og bruksområde. Du får blant anna innføring i å lage di eiga linoljemåling og komposisjonsmåling. Vasking og riving av pigmenter vil også vera noko av det du vil få kunnskap om, samt bruk av riktig utstyr og redskap. 
Les meir om kurset

Skjering av Totenskei
Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 4 450 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.

Deltakarane får presentert Totenskeias historie og lære kunsten å spikke skeia på gamlemåten. Det er bjørk som blir brukt til å spikke Totenskeia, og det som er unikt er at veden skal være rå når vi skjer og skavar i den. Emnet må ha lite kvist slik at det er mest mogleg  reint til arbeide med.
Les meir om kurset

Bokbinding
Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 4 450 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.

 

Gjennom å lage to bøker skal deltakarane introduserast for praktisk bokbinding for å få interesse for faget. Ingen spesielle forkunnskapar, men du bør vera glad i bøker, ha godt syn, kunne jobbe relativt nøyaktig og vera motivert for teknikk og tema. Det blir lagt opp til ein kombinasjon av fellesundervisning og individuell rettleiing
Les meir om kurset

Tre-dreiing
Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 4 450 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.


Kurset passar både for nybegynnarar og vidarekomande. Undervisinga blir tilpassa kvar enkelt deltakar. Deltakaren skal bli trygg på bruken av benk og jarn/utstyr. Kurset skal inspirere til vidare arbeid ved dreiebenken og utforske egne idear. 
Les meir om kurset

Karveskurd Kurset er avlyst
Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 4 450 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.


Stilarten tek utgangspunkt i geometriske figurar, og er ein dekorativ teknikk. Karveskurd er ein relativt enkel teknikk. Du snittar eit geometrisk mønster i overflata av treet. Ein liten kniv med kort blad blir brukt til å skjære mønsteret i treet. Ein variasjon er å fyrst farge treet. Dermed blir mønsteret framheva i trekvitt mot den farga overflata. Karveskurd blir brukt mest på små gjenstandar, og er ofte brukt i samisk folkekunst.
Les meir om kurset

Spikking
Tema: sjektepiler, sopelime og skaft til ostehøvel
Lørdag 27. april, kl. 09.00 – 17.00
Kursavgift: 500 kr. Måltida er ikkje inkl. 

Kurslærarar er Eivind Falk og Jon Bojer Godal. Du får emne på kurset, men ta gjerne med deg eiga kniv, om du har. Det kan også låne på kurset.
Les meir om kurset

HåndverkSAFARI
Fredag 26. april, kl.09.00 –søndag 28. april kl.13.00
Kursavgift: 3000 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.

Deltakarane på handverkSAFARI kan fritt gå rundt på kursarenaene og observere. Er det ledig plass så er det sjølvsagt moglegheit for å prøve seg på de ulike teknikkane det blir undervist i på seminaret. Enkelte vil sjå alt, andre vil konsentrere seg om nokre få kurs. Dei som ynskjer det kan observere eitt kurs heile helga. Kursa blir halde på Hjerleid og i Bygningshistorisk park. På Toftemo Turiststasjon er det foredrag og middagar på kveldstid for alle deltakarane på TREseminaret på Dovre. Les meir om kurset

TREseminaret

Jøndalsvegen 3B

2662 Dovre

Tlf: 95 77 57 70

Epost: post@kulturogtradisjon.no

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle