TREseminaret 2021! AVLYST

For spørsmål, ta kontakt med: 

Senter for bygdekultur, Hjerleid tlf. 61 24 05 51
Daglig leder Helle Hundevadt tlf. 932 81 930

Studieforbundet kultur og tradisjon,
Vågå tlf. 61 21 77 50 / 977 50 049
Epost: post@kulturogtradisjon.no