top of page

Dekorasjonsmaling

Tidspunkt: Fredag 23.april, kl. 09.00 – søndag 25. april 2021, kl.13.00

Kursavgift: 4 600 kr. Alle måltid + drikkekopp  i tre er inkludert i kursavgifta.
30% i studentrabatt.
Kursstad:Hjerleid


Kursinnhald:

-lære om ulike malingstyper og lage ulike typer maling.

-komposisjonsmaling

-lage beis frå botnen av

-fargeblanding

-verktylære

-sjablong- og strekdekor

-teikne og skjære sjablongar

-marmorering, ådring og andre laseringsteknikkar

-maling av eit møblement. Kursdeltakerar kan gjerne ta med seg mindre ting ein kunne tenkt seg å få gjort noko med.

-arbeide litt med pigment

Det blir jobba mest mogleg praktisk med noko teori samtidig.

Det kan i løpet av kurset og bli høve for ein liten ekskursjon for å sjå på dekorasjonsmåling.

Arrangør tek atterhald om mindre endringar i programmet


Kurslærar: Anders Haugli

Utstyr: Gode sko og eigna klede til å male i.Uteklede er og ein fordel. Kursdeltakerar kan gjerne ta med eige verkty, elles stiller kurslærar med ein del. Det er er høve til å ta med småting for dekorering. Desse må da vere reinska/klargjort på førehand slik at dei er klare for å malast på.

Kurskriterium

  • Kursinnhald er med atterhald om mindre endringar

  • Ved påmelding får deltakaren ein velkomst-e-post med stadfesting av påmelding

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er fredag 25. mars

  • Etter fristen må kursavgift betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved attestert sjukemelding frå lege

  • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer eventuelle skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar.

bottom of page