top of page

Tradisjonsmaling

Tidspunkt: Onsdag 24.april kl 18.00 - laurdag 27. april (avslutning og utstilling søndag) (30 timar)

Kursavgift: 5 200 kr ved påmelding innan 1. mars. Etter 1. mars gjeld 5 600 kr. Lunsj og middag er inkludert i kursavgifta.
30% i studentrabatt.
Kursstad: Hjerleid, registrering i Gulbygget på Hjerleid frå kl 17.00 onsdag.

Kurslærarar: Kenneth Ovrum, Ingerid Vindenæs 


Kursinnhald

Komposisjonsmaling og sjablongmaling

(Frå tidlegare år, og vil nok bli justert litt når alt er på plass):

-lære om ulike malingstyper og lage ulike typer maling.

-komposisjonsmaling

- rive pigment

-lage beis frå botnen av

-fargeblanding

-verktylære

-sjablong- og strekdekor

-teikne og skjære sjablongar

-marmorering, ådring og andre laseringsteknikkar

-maling av eit møblement. Kursdeltakerar kan gjerne ta med seg mindre ting ein kunne tenkt seg å få gjort noko med.

-arbeide litt med pigment

Det blir jobba mest mogleg praktisk med noko teori samtidig.

Det kan i løpet av kurset og bli høve for ein liten ekskursjon for å sjå på dekorasjonsmåling.

Arrangør tek atterhald om mindre endringar i programmet

Utstyr: Gode sko og eigna klede til å male i. Uteklede er og ein fordel. Kursdeltakerar kan gjerne ta med eige verkty, elles stiller kurslærar med ein del. Det er er høve til å ta med småting for dekorering. Desse må da vere reinska/klargjort på førehand slik at dei er klare for å malast på.

bottom of page