Dekorasjonsmaling

Tidspunkt: Fredag 24.april, kl. 09.00 – søndag 26. april 2020, kl.13.00

Kursavgift: 4 550 kr. Alle måltider er inkludert i kursavgiften.
30% i studentrabatt.
Kurssted:  Hjerleid


Kursinnhald:

-lære om ulike malingstyper og lage ulike typer maling.

-fargeblanding

-verktylære

-sjablong- og strekdekor

-teikne og skjære sjablongar

-marmorering, ådrind og andre laseringsteknikkar

Det blir jobba mest mogleg praktisk med noko teori samtidig.

Arrangør tek atterhald om mindre endringar i programmet


Kurslærar: Knut Øystein Bakken

Utstyr: Gode sko og eigna klede til å male i. Kursdeltakarar kan gjerne ta med eige verkty, elles stiller kurslærar med ein del.Det er er høve til å ta med småting for dekorering. Desse må da vere reinska/klargjort på førehand slik at dei er klare for å malast på.

Kurskriterie

  • Kursinnhald er med atterhald om mindre endringar

  • Ved påmelding får deltakaren ein velkomst-e-post med stadfesting av påmelding

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er 25. mars

  • Etter fristen må kursavgift betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved attestert sjukemelding frå lege

  • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer eventuelle skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle