top of page
Steinar 2_edited.jpg

Stipend for unge håndverkere

Kulturminner for alle deler årleg ut 4 stipend á 25 000,- til unge lovande handverkarar med interesse for tradisjonshandverk.


Stipenda er øyremerka deltaking på sjølvalgt kurs på Treseminaret på Dovre og Handverksdagane på Røros. Midlane skal dekke kursavgift, transport, losji. Resterande midler etter dei aktuelle utgiftene blir sett på som ein kompensasjon for tapt arbeidstid.


I søknaden blir det lagt vekt på relevant utdanning, arbeidserfaring, samt personleg engasjement og interesse for tradisjonelle handverksteknikkar og bygningsvern. Vi ynskjer eit bredt mangfald, og oppmodar såleis jenter til å søke.


SØKNADSFRIST: 15. februar 2019


Send inn søknad og CV til Kulturminner for alle v/ Lars Erik Haugen:

Epost: larserik@fortidsminneforeningen.no

 

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål.

Lars Erik Haugen

Tlf: 918 50 312


Les meir om ordninga og korleis du kan søke her https://fortidsminneforeningen.no/stipend

bottom of page