Tredreiing

Tidspunkt: Fredag 24.april, kl.09.00 – søndag 26. april 2020, kl.13.00

Kursavgift: 4 550 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgifta.
30% i studentrabatt

Kursstad: Hjerleid


Kursinnhald:
Kurset passar både for nybegynnarar og vidarekomande. Undervisinga blir tilpassa kvar enkelt deltakar. Deltakaren skal bli trygg på bruken av benk og jarn/utstyr. Kurset skal inspirere til vidare arbeid ved dreiebenken og utforske eigne idear.
 

Program:
• Litt historie om faget
• Teori om treets fiberretning og korleis dreiejern skjærer.

• Føring av dreiejarnet, for å unngå ubehagelige opplevingar

• Om dreiebenken og benkens deler, og litt om fart
• Om dreiemåtar, langved, tverrved og endeved
• Om dreiejerna
• Sliping av verkty

Øvingar:
• Dreiing mellom senter, øvingar i å lage konkave/ konvekse formar

• Dreiing av bollar og fat
• Dreie i vått virke. Fordelar - ulemper
• Om formar - kva ser bra ut, og kva er ikkje så bra
• Om forskjellige treslag, kva skal vi velje
• Om overflatebehandling


Kurslærer: Are Weisten

Utstyr: Kurslærar har med emne. Ta gjerne med eigne dreiejarn viss du har. Gode sko, arbeidsklede/ klede som toler sagflis, høyrselsvern og vernebriller

 

Kurskriterier

  • Kursinnhald er med atterhald om mindre endringar

  • Ved påmelding får deltakaren ein velkomst-e-post med stadfesting av påmelding

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er 25. mars

  • Etter fristen må kursavgift betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved attestert sjukemelding frå lege

  • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer eventuelle skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle