top of page
Korg3.jpg

Sponkorg 2

Tidspunkt: Veke 17: onsdag 24. april – laurdag 27. april (avslutning og utstilling søndag) (Ca 32 timar)


Kursavgift: 5 600 kr ved påmelding innan 1. mars. Etter 1. mars gjeld 6000 kr. Kr. 500 kjem i tillegg for materiell. Alle måltid er inkludert i kursavgifta. Ta med kopp.
30% i studentrabatt

Kursstad: Hjerleid, registrering frå kl 08.00 i Gulbygget på Hjerleid.

Mål: lære å splitte og bearbeide materialar for hand og lagar alt materiale til eigne korger.

 

Sponkorg

I Norge har det tradisjonelt vore laga mange forskjellige typer korger i splitta materialar. Sponkorger av furuspon har det vore lange tradisjoner for over store delar av landet.  Sponkorger har vore laga både i reven spon og seinare høvla spon. De i to typane har ganske forskjellige kvalitetar, men tek utganspunkt i same materiale.

Bearbeidinga av reven furuspon blir gjort for hand, med kniv og eventuelt ein høvel, medan høvla spon blir høvla enten med ein handhøvel eller maskinell høvel.

Deltakarane vil lære å splitte og bearbeide materialar for hand og lagar alt materiale til eigne korger.

 

Hege Iren Aasdal og Samson Øvstebø har i mange år jobba med fleire typar tradisjonelle korger i prosjekt gjennom Norsk Håndverksinstitutt, og Hege har hatt eit treårig stipendiat for Håndverksinstituttet der ho har fordjupa seg spesielt i korger i splitta materiale.
Jon Bojer Godal blir og med
 og viser splitteteknikkar på måndag og tysdag.

Kursinnhald og gjennomføring

Onsdag: Introduksjon til korgene og materialane og vi begynner å rive spon

Torsdag: Vi riv vidare spon og bearbeider dei til flettemateriale

Fredag: Vi får ei innføring i høvling av spon med maskin og med handhøvel der ein kan høvle nok spon til eige korg.

Laurdag: Vi flettar korg av reve spon og lagar vidjehandtak på den. Vi begynner eventuelt på korg i høvla spon. Ferdigstiller korgene.

Søndag: Vi stiller ut korgene.

 

Produktene du får lage på det korte kurset:

Ei korg i reve spon med vidjehandtak og finsk avslutning.

Ei korg i handhøvla spon og skråflett.

Ein får da prøve to forskjellige teknikkar i sponfletting og to forskjellige måtar å lage spon. Du lærer forskjellen på høvla og rive spon.

Materialkostnad blir betalt direkte til lærar 500,- Lærar har med alt som er kravd av materialar og utstyr.


Utstyr:

Deltakarane må ta med kniv, hansker, gode arbeidsklede, eventuelt forkle og hagesaks (vi har til utlån og salg)

Kurslærar: 

Hege Iren Aasdal er korgmakar og handverksstipendiat for Norsk Håndverksinstitutt.

Samson Øvstebø er erfaren kipemakar og tradisjonsberar.

bottom of page