Foredrag under TREseminaret 2022

Foredragene er under utvikling. En oversikt over disse vil komme etterhvert.

Foredragene vil ha tema som er relaterte til årets kursportefølge.