top of page

Foredrag under TREseminaret 2024

 

Foredrag vil gå føre seg frå tysdag til laurdag på kvelden på Toftemo. Laurdag kveld vil det og bli i

kombinasjon med felles festmiddag. Programmet er under utvikling.

Førebels program

Måndag  – bli kjent

Tirsdag   – Skogen – noko for laftarar og korgmakarar?

Onsdag  – Overflatebehandling – tradisjonsmaling: Kenneth Ovrum, Ingerid Vindenæs, Hege Vaagaasar

Torsdag  – Kunsten å lære + Grønn sløyd: Marie Othilie Hundevadt, Ulrika Håkansson, Arild Larsen

Fredag   – Alt begynner i skogen – også arkitektur: Gjermund, Steinar Moldal og Jon Bojer Godal

Laurdag – Sponhøvel – korgmaking: Hege Iren Aasdal Samson Øvstebø og Jon Bojer Godal

                 Festmiddag med musikk og opplegg

tønnemaking_edited.jpg
bottom of page