top of page
korg2.jpg

Sponkorg

Kurs i å flette sponkorg i riven og høvla furuspon

Tidspunkt: Veke 17: onsdag 24. april - laurdag 27. april (avslutning og utstilling søndag). (ca 45 timars kurs)


Kursavgift: 7 900 kr ved påmelding innan 1. mars. Ved påmelding etter 1. mars, gjeld 8400 kr. Kr 500 kjem i tillegg for materiell. Alle måltid er inkludert i kursavgifta. Ta med kopp.
30% i studentrabatt

Kursstad: Hjerleid, registrering i Gulbygget på Hjerleid frå kl 08.00.

Mål: lære å flette sponkorg i riven og høvla furuspon

 

I Norge har det tradisjonelt vore laga mange forskjellige typer korger i splitta materialar. Sponkorger av furuspon har det vore lange tradisjoner for over store delar av landet.  Sponkorger har vore laga både i reven spon og seinare høvla spon. De i to typane har ganske forskjellige kvalitetar, men tek utganspunkt i same materiale.

Bearbeidinga av reven furuspon blir gjort for hand, med kniv og eventuelt ein høvel, medan høvla spon blir høvla enten med ein handhøvel eller maskinell høvel.

Deltakarane vil lære å splitte og bearbeide materialar for hand og lagar alt materiale til eigne korger.

 

Hege Iren Aasdal og Samson Øvstebø har i mange år jobba med fleire typar tradisjonelle korger i prosjekt gjennom Norsk Håndverksinstitutt, og Hege har hatt eit treårig stipendiat for Håndverksinstituttet der ho har fordjupa seg spesielt i korger i splitta materiale.
Jon Bojer Godal vert med og viser splitteteknikkar på måndag og tysdag.

 

Kursinnhald

Måndag: Vi begynner med introduksjon til materialane og deler ein rund furustokk.

Tysdag: Vi deler vidare spon. Det er spennande og tidkrevande å dele materiale til eige korg!

Onsdag: Vi får ei innføring i høvling av spon med maskin og med handhøvel der ein kan høvle nok spon til eige korg.

Torsdag: Vi ferdigstiller den revne sponen og flettar korga! Flettinga går ganske raskt når materialane er ferdige. Vi lagar ei bjørkevidje som handtak

Fredag: Vi flettar korg i maskinhøvla spon. På denne korga skal vi lage kantar i reven spon og eventuelt handtak for dei som ynskjer det.

Lørdag: Vi ferdigstiller korgene med handtak og kantar og begynner å flette korgene i handhøvla spon

Søndag: Vi ferdigstiller korgene

 

Produktene du får lage på vekeskurs:

Ei handhøvla sponkorg med skråflett.

Ei rettfletta sponkorg med maskinhøvla spon og forsterkingar, kant og eventuelt hank av riven spon.

Ei rettfletta korg i reven spon med vidjehandtak og finsk avslutning.

Ein får da prøve to forskjellige teknikkar i sponfletting og to forskjellige måtar å lage spon. Du lærer forskjellen på høvla og reven spon.

Materialkostnad, blir betalt direkte til lærar 800,-  Lærar har med alt som trengs av materialar og utstyr.

Utstyr:

Deltakarane må ta med kniv, hansker, gode arbeidsklede, eventuelt forkle og hagesaks (vi har til utlån og salg)

Kurslærar: 

Hege Iren Aasdal er korgmakar og handverksstipendiat for Norsk Håndverksinstitutt.

Samson Øvstebø er erfaren kipemakar og tradisjonsberar.

bottom of page