top of page
vedmeis.jpg

Korgfletting 1 (vedmeis, knutekorg)

Tidspunkt: Veke 17: måndag 24. april, kl.13.00 – søndag 30. april kl.13.00. (ca 45 timars kurs)


Kursavgift: 7 900 kr ved påmelding innan 1. mars. Ved påmelding etter 1. mars, gjeld 8400 kr. Kr 500 kjem i tillegg for materiell. Alle måltid er inkludert i kursavgifta. Ta med kopp.
30% i studentrabatt

Kursstad: Hjerleid, Dovre

Mål: Lære splitting og bearbeiding av flettemateriale og flette korg.

Tema:

-splitting

-materialbruk, ulike treslag

-fletting

-reiving (lage kant)

-vri vidje

-spikke beretre

Kursinnhald og gjennomføring:

På kurset lærer du å splitte selje, vier og eventuelt andre treslag. Samt bearbeide desse til flettemateriell, sette saman korga, flette, lage kant, spikke bæretre og feste dette med vidje.

Det kan vere aktuelt med ein tur for å finne materiale i nærmiljøet

Utstyr:

Ta med kniv, hansker, gode arbeidsklede, eventuelt forkle og hagesaks (vi har til utlån og salg)

Kurslærar: 

Hege Wiken er kurvmakar og handverksstipendiat for Norsk Håndverksinstitutt.

Samson Øvstebø er erfaren kipemakar og tradisjonsberar.

Kurskriterium

  • Kursinnhald er med atterhald om mindre endringar.

  • Ved påmelding får deltakaren ein velkomst-e-post med stadfesting av påmelding

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er fredag 24. mars

  • Etter fristen må kursavgift betalast.

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved attestert sjukemelding frå lege

  • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer eventuelle skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar

bottom of page