top of page

Tilbod om gratis kursplass til lærlingar

For fyrste gong inviterer og tilbyr vi lærlingar innanfor tradisjonelle bygg- og handverksfag  gratis kursplass på TREseminaret! Dette gjeld alle dei ordinære kursa som TREseminaret tilbyr i 2022 i veke 17.

Med støtte frå Sparebank 1 Lom &Skjåk har vi glede av å  tilby dette til inntil 5 lærlingar.

Kursarrangør dekkjer kursavgift inkl. alle måltid. Reise og overnatting må kostast av den enkelte deltakar/lærebedrift.

For meir informasjon og påmelding, gå inn på Kursoversikt.

VIKTIG! Ved påmelding må det opplysast om at det gjeld kursplass som lærling!
Det blir "fyrstemann" til mølla som gjeld.


 

bottom of page